Saavutettavuus

Rekisteriseloste, tietosuoja ja evästeet

Wireframe tmi toimii asiakassuhteessa yritys- ja yhdistysasiakkaiden kanssa. Toimintaan sisältyy asiakassuhteeseen liittyvien henkilötietojen käsittelyä. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan niitä menettelytapoja, joita sovelletaan käsiteltäviin henkilötietoihin. Tietosuojaseloste sisältää asiakasrekisterin selosteen sekä tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä. Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste (laadittu 13.4.2020).

1.      Rekisterinpitäjä,rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Nimi:   Wireframe tmi / Suvi Holmi

Y-tunnus: 3104431-3

Osoite:  Poste restante

Postinumero: 00510

Postitoimipaikka:  Helsinki    

Sähköpostiosoite:    info@wireframe.fi

 

1.      Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon, sekä kehittämiseen.

 

2.     Tietojen keräämisen jakäsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Erikseen sovittavissa tapauksissa toimeksiantona asiakkaan valtuuttamana kolmannen osapuolen ostopalvelua varten esim. webhotellin tai verkkotunnuksen lunastaminen, mikä koskee vain laskutustietoja. Toiminimen laskutus OP-kevytyrittäjä-palvelun kautta, joka toimii tilitoimistona (laskutustiedot).

 

3.     Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-tunnus tai syntymäaika, käyttäjätunnus ja salasana, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

 

4.    Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi, kuitenkin enintään kahden vuoden ajan.

 

5.     Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistärekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi) ja muut avoimet tietolähteet. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

6.     Säännönmukaiset tietojenluovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmiston tarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

7.     Evästeiden (cookies) käyttö

Käytän sivuillani ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden käyttäytmistä sivuilla, sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystyn parantamaan sivujen sisältöä ja toimivuutta. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja, eikä niistä voida yksilöidä yksittäistä käyttäjää eli tieto on anonymisoitua. Evästeiden avulla voin tarjota asiakkailleni yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua yritykseni saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

8.     Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla,käyttäjätunnuksin ja salasanoin.  Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään ja tässä rekisteriselosteessa mainittu Wireframe tmi.

 

9.     Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

10.   Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavallehenkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerranvuodessa toteutettuna. Lisäkyselyt 20e+ alv 24% / kysely.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

11.   Kaupallinen yhteistyö

Teen kaupallista yhteistyötä eli mainostan käyttämiäni työkaluja ja yhteistyökumppaneita tai heidän tuotteita. Kaupallinen yhteistyö tarkoittaa sitä, että mikäli päädyt ostamaan tietyn tuotteen sivuiltani tulevan linkin kautta, saan yhteistyökumppanilta pienen suosittelupalkkion, jos yhteistyöhön liittyy esim affiliate- eli kumppanuusmarkkinointia. Valitsen yhteistyökumppaneikseni yrityksiä, jotka tarjoavat sellaisia hyväksi havaitsemiani tuotteita tai palveluja, joista voisi olla apua, hyötyä tai iloa asiakkailleni.

12. Saavutettavuusseloste (eng. Accessibility Statement)

Laadittu 23.4.2020

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta astui voimaan 1.4.2019. Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyy portaittain 23.9.2019. Saavutettavuusvaatimusten neuvonnasta ja valvonnasta vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

wireframe.fi pyrkii takaamaan verkkosivuston saavutettavuusdirektiivin mukaisesti ja tämä saavutettavuusseloste koskee verkkosivua www.wireframe.fi. Tavoitteena on pyrkiä tarjoamaan palveluita myös toimintarajoitteisille pitämällä sivusto helppokäyttöisenä ja yksinkertaisena.

Sivusto saattaa sisältää liitetiedostoja (.pdf), mitkä eivät ole saavutettavia ja saavutettavuuslisäosa sallii yhteensopivuuden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) kanssa.

Helppokäyttölisäosan saa käyttöön klikkaamalla saavutettavuuskuvaketta vasemmassa yläkulmassa, jolloin avautuu valikko eri aputoiminnoille.

wireframe.fi pyrkii parantamaan sivuston toimivuutta ja saatavuutta, sekä takaamaan, että kaikki verkkosivun osat ovat helppokäyttötomintojen takana. Yhteensopivuusongelmia saattaa ilmetä ja tekninen lisäselvitys on työn alla. Ota yhteyttä tai anna palautta saavutettavuudesta info@wireframe.fi

Saavutettavuus on toteutettu lisäosalla https://userway.org/. Kotisivut webflow.com. Kääntäjä weglot.com.